Świadectwa charakterystyki energetycznej – Jakie ZMIANY czekają właścicieli nieruchomości od kwietnia 2023?

 • 1 rok temu
 • Aktualności Nieruchomości

Z końcem kwietnia 2023 w życie wchodzi nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na kilka zmian. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł, abyś wiedział jakie obowiązki na Ciebie czekają, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości.

Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczyć będzie nowy wymóg?Czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zacznijmy jednak od tego czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 • świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia
 • obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego, a jego celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach
 • dzięki nim właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są w naszym kraju nowością.

Dotychczas obowiązek posiadania takiego świadectwa dotyczył właścicieli nowo wybudowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży od 2009 roku.

Natomiast w związku z nowelizacją ustawy od 28 kwietnia obowiązek ten obejmie również wcześniej powstałe domy, mieszkania i budynki wielorodzinne. 

Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania.

 Biorąc pod uwagę budynki powstałe przed 2009 roku, ważną zmianą jest to, że jeśli nieruchomość taka zostanie poddana modernizacji, wymagane będzie uzyskanie świadectwa energetycznego. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie wykonamy remont obejmujący zmiany wpływające na zużycie energii, będziemy musieli wystąpić o kolejne świadectwo uwzględniające najnowsze wskaźniki energetyczne.

Sporządzeniem świadectwa energetycznego zajmuje się tzw. audytor energetyczny. Jest ono ważne przez 10 lat.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2023?

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia wprowadzi obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009), indywidualnych, wielorodzinnych oraz mieszkań. Kto będzie musiał mieć świadectwo energetyczne?

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych.Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem– jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla każdego kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie

Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku?

Nie ma jednej stawki za przygotowanie świadectwa energetycznego. Koszt zależy tutaj od kilku zmiennych:

 • wielkości budynku oraz jego przeznaczenia – tańsze będzie przygotowanie świadectwa energetycznego mieszkania niż domu czy budynku wielorodzinnego,
 • konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stopnia skomplikowania bryły budynku,
 • zastosowanych instalacji,
 • dostępności dokumentacji technicznej,
 •  

Szacunkowo dla lokalu mieszkalnego za świadectwo energetyczne zapłacić trzeba około 400 zł, a dla domu jednorodzinnego 500-600 zł. 

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Osoba sporządzająca świadectwo energetyczne musi:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • być wolna od prawomocnych wyroków za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • ukończyć studia wyższe z tytułem zawodowym inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo studia wyższe inne niż wymienione wyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • lub posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • widnieć w wykazie osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Rejestr osób mogących przeprowadzić audyt energetyczny budynku jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Osoba uprawniona, czyli audytor, po sporządzeniu świadectwa energetycznego na zlecenie właściciela nieruchomości, przekazuje mu dokument w postaci papierowej z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Zaświadczenie musi być przez specjalistę podpisane. Zgodnie z przepisami świadectwo ważne jest przez 10 lat od dnia sporządzenia. Ale tylko wtedy, gdy nie będzie prowadzonych żadnych prac termomodernizacyjnych w obiekcie. Termin ważności zmienia się w momencie, gdy w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna części lub całego budynku.

Uwaga! Za nieprzekazanie świadectwa bądź przekazanie dokumentu sporządzonego poza centralnym rejestrem grozić będzie kara grzywny.

PODSUMOWUJĄC - Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Przy sprzedaży mieszkania właściciel zobowiązany jest przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten powinien trafić do kupującego przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Właściciel, który zamierza wynajmować mieszkanie, zgodnie z prawem, powinien przekazać najemcy kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

Co w sytuacji, gdy właściciel nie wywiąże się z ustawowego obowiązku?

Nowy nabywca lub najemca, po uprzednim pisemnym wezwaniu do przekazania świadectwa, może zlecić wykonanie analizy energetycznej na koszt zbywcy lub wynajmującego. Po wejściu w życie przepisów każdy budynek będzie podlegał okresowej kontroli. Jej systematyczność zależy od rodzaju i mocy systemów ogrzewania i klimatyzacji. Obiekty, które posiadają systemy automatyki i sterowania do optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii zwolnione są z przepisowej kontroli.

Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości – grozi za to kara grzywny – jej górna granica nie została podana w ustawie.
Szukasz pomocy w kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości?Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?
Zadzwoń do nas lub napisz. Jeśli uważasz ten artykuł za przydatny, udostępnij go swoim znajomym.

Agnieszka i Dawid Głowaccy Advestor Premium House
Lider Nieruchomości Otodom 2019 i 2020

tel. 512-566-979
[email protected]

 

Koniecznie SUBSKRYBUJ nasz kanał na YouTube i zerknij do nas na social media – zobacz jak pracujemy na co dzień:
Youtube
Facebook
Instagram

Porównaj oferty

Porównaj